Advertisement:
M426 - magazin426 GmbH 

Ammunition details: 6mm Knall   (Created: 06.04.2018, Changed: 06.04.2018)

Ammunition details | Pictures (8) | Market monitoring (1) | Weapons (9)
 
 

Ammunition details (Top):

Ammunition:6mm Knall
Calibre:6mm Knall
Permission required:
6mm Knall
 
 

Market monitoring (Top):


 
 
10.06.2019    eGun Schweiz    136750        6mm Flobert / Starterpatronen    CHF    15.00   
 
 

Weapon (Top):

Röhm RG 3
EM-GE 2a Schreckschusspistole
Röhm RG 2
Röhm RG 2s
Perfecta Mod. S
Walther U.P. 1
M.A.M. Express 7
Röhm RG 3s
HS Startpistole Modell 2
 
 

Pictures (Top):

6mm Knall 6mm Knall 6mm Knall 6mm Knall 6mm Knall
Full size (814 KB)

6mm Knall
Full size (720 KB)

6mm Knall
Full size (843 KB)

6mm Knall
Full size (1.9 MB)

6mm Knall
Full size (1.5 MB)

6mm Knall
 
6mm Knall 6mm Knall 6mm Knall    
Full size (848 KB)

6mm Knall
Full size (748 KB)

6mm Knall
Full size (787 KB)

6mm Knall