Ammunition details: 6mm Knall

Ammunition details | Pictures (3) | Weapons (6)
 
 

Ammunition details (Top):

Ammunition:6mm Knall
Calibre:6mm Knall
6mm Knall
 
 

Weapon (Top):

EM-GE 2a Schreckschusspistole
Röhm RG 2
Röhm RG 2s
Perfecta Mod. S
Röhm RG 3
M.A.M. Express 7
 
 

Pictures (Top):

6mm Knall 6mm Knall 6mm Knall    
Full size (814 KB)

6mm Knall
Full size (720 KB)

6mm Knall
Full size (843 KB)

6mm Knall