Advertisement:
Waffenhandel Plüss 

Ammunition details: 6mm Flobert Schrot   (Created: 19.02.2017, Changed: 19.02.2017)

Ammunition details | Pictures (10) | Weapons (1)
 
 

Ammunition details (Top):

Ammunition:6mm Flobert Schrot
Calibre:6mm Flobert
Permission required:
6mm Flobert Schrot
 
 

Weapon (Top):

Viehschuss Pistolen
 
 

Pictures (Top):

GER: Eidg. Munitionsfabrik Thun
Schrotpatrone Nr. 62
Einfache Ladung
Schwarzpulver
Flobert Cal. 6mm GER: Eidg. Munitionsfabrik Thun
Schrotpatrone Nr. 62
Einfache Ladung
Schwarzpulver
Flobert Cal. 6mm GER: Eidg. Munitionsfabrik Thun
Schrotpatrone Nr. 62
Einfache Ladung
Schwarzpulver
Flobert Cal. 6mm GER: Eidg. Munitionsfabrik Thun
Schrotpatrone Nr. 62
Einfache Ladung
Schwarzpulver
Flobert Cal. 6mm GER: Eidg. Munitionsfabrik Thun
Schrotpatrone Nr. 62
Einfache Ladung
Schwarzpulver
Flobert Cal. 6mm
Full size (1.5 MB)

GER: Eidg. Munitionsfabrik Thun
Schrotpatrone Nr. 62
Einfache Ladung
Schwarzpulver
Flobert Cal. 6mm
Full size (1.4 MB)

GER: Eidg. Munitionsfabrik Thun
Schrotpatrone Nr. 62
Einfache Ladung
Schwarzpulver
Flobert Cal. 6mm
Full size (1.4 MB)

GER: Eidg. Munitionsfabrik Thun
Schrotpatrone Nr. 62
Einfache Ladung
Schwarzpulver
Flobert Cal. 6mm
Full size (497 KB)

GER: Eidg. Munitionsfabrik Thun
Schrotpatrone Nr. 62
Einfache Ladung
Schwarzpulver
Flobert Cal. 6mm
Full size (794 KB)

GER: Eidg. Munitionsfabrik Thun
Schrotpatrone Nr. 62
Einfache Ladung
Schwarzpulver
Flobert Cal. 6mm
 
6mm Flobert Schrot 6mm Flobert Schrot 6mm Flobert Schrot 6mm Flobert Schrot 6mm Flobert Schrot
Full size (2 MB)

6mm Flobert Schrot
Full size (1.6 MB)

6mm Flobert Schrot
Full size (1.5 MB)

6mm Flobert Schrot
Full size (1 MB)

6mm Flobert Schrot
Full size (860 KB)

6mm Flobert Schrot