Rifle Details: HK MR 308

Rifle Details | Market monitoring (23)
 
 

Rifle Details (Top):

Rifle Name:HK MR 308
HK MR 308
 
 

Market monitoring (Top):

 
 
05.10.2019    gebrauchtwaffe...    30130        Heckler & Koch MR308 G28 .308 Winchester    CHF    3'750.00     
01.10.2019    gebrauchtwaffe...    30039        Heckler & Koch MR 308 .308 Winchester    CHF    3'100.00     
26.09.2019    eGun Schweiz    138133        Heckler & Koch MR308 - Set    CHF    3'800.00     
27.04.2019    petitesannonce...    4834399        Heckler & Koch MR308.308 Winchester    CHF    2'500.00     
23.04.2019    gebrauchtwaffe...    26240        Heckler & Koch MR308 .308 Winchester    CHF    2'500.00     
22.04.2019    gebrauchtwaffe...    26206        Heckler & Koch MR308 .308 Winchester    CHF    2'750.00     
27.03.2019    gebrauchtwaffe...    25490        Heckler & Koch MR 308 .308 Winchester    CHF    4'800.00     
27.02.2019    eGun Schweiz    134550        Heckler&Koch MR308 A2    CHF    4'999.00     
06.02.2019    petitesannonce...    4687689        RESERVE H&K Mr 308 A3 fusil d'assaut (HK 417)    CHF    2'800.00     
25.11.2018    petitesannonce...    4629450        H&K Mr 308 A3 fusil d'assaut(HK 417)    CHF    2'600.00     
04.11.2018    gebrauchtwaffe...    21810        Heckler & Koch MR308 G28...    CHF    3'750.00     
04.11.2018    waffen.ch    19015        HK MR308 G28 in RAL 8000, NEU    CHF    3'750.00     
07.10.2018    gebrauchtwaffe...    21108        Heckler & Koch MR 308 Win.308    CHF    5'000.00     
05.09.2018    gebrauchtwaffe...    20458        Heckler & Koch MR308 .308 Winchester    CHF    2'800.00     
05.09.2018    gebrauchtwaffe...    20421        Heckler & Koch MR308 .308 Winchester    CHF    2'800.00     
03.09.2018    gebrauchtwaffe...    20375        Heckler & Koch MR308 .308 Winchester    CHF    2'950.00     
02.09.2018    gebrauchtwaffe...    20345        Heckler & Koch MR308 .308 Winchester    CHF    3'150.00     
01.09.2018    gebrauchtwaffe...    20326        Heckler & Koch MR308 .308 Winchester    CHF    3'350.00     
01.09.2018    gebrauchtwaffe...    20325        HK MR308    CHF    3'500.00     
06.05.2018    NaturAktiv AG...    33598        Heckler & Koch MR 308 A3-2 .308 Winch    CHF    3'715.00     
06.05.2018    NaturAktiv AG...    35261        Heckler & Koch MR 308 20" .308 Winch    CHF    3'475.00     
 
Accessories 
26.11.2018    petitesannonce...    4630794        HK 417 MR 308 Magasins 20 coups    CHF    420.00     
16.10.2018    gebrauchtwaffe...    21292        2x HK MR 308 Kaliber .308 Win 20 Schuss    CHF    100.00